Informator "Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2017 roku"

strona główna

 

Wykaz placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w powiecie kluczborskim w 2017 roku w oparciu o kontrakty zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

 

MIASTO I GMINA KLUCZBORK

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c.
46-200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 6, tel. 77 418-11-12
Gabinet czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c.- Kujakowice Górne
ul. Dzierżona 24, tel. 77 413-19-76

Gabinet czynny:
- poniedziałek 8:00 – 10:00 – dr M. Leszczyńska
- wtorek, piątek 12:30 – 14:00 – dr A. Majer
- środa, czwartek 8:00 – 10:00 – dr A. Majer

Codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe.
 


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. – Łowkowice
ul. Ks. Rigola 13, tel. 77 413-15-00

Gabinet czynny:
- poniedziałek 12:30 – 14:00 – dr M. Leszczyńska
- wtorek, piątek 8:30 – 9:30 – dr A. Majer
- środa, czwartek 12:30 – 14:00 – dr A. Majer

Codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe.
 

VITAL MEDIC Sp. z o.o.
46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 21, tel. 77/ 447-10-00

Poradnia czynna:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” s.p.
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77 447-44-60, 77 447-44-61

Poradnia ogólna – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.
Poradnia „D”– czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.
Wizyty domowe od poniedziałku do piątku od godz. 12.00.
Rejestracja pacjentów w godz. 7.30 – 18.00.

Gabinet zabiegowy czynny:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 20.00.

Punkt lekarski w Bogacicy, tel. 77 414-86-79

46-243 Bogacica, ul. Wolności, tel. 77/414-86-79
Poradnia OGÓLNA – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
Poradnia „D” - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 14:00.
Rejestracja pacjentów w godz. 7:30 – 12:00.

Punkt lekarski w Lasowicach Małych
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 10, tel. 77/ 414-82-21
Poradnia czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 12:00.

Poradnia REUMATOLOGICZNA czynna:
- poniedziałek 13:45 – 18:00

- wtorek 12:00 - 14:00

- środa 12:00 – 16:00
- czwartek 8:00 – 12:00.

Poradnia ALERGII I ASTMY – Kluczbork, ul. Słowackiego 13A, tel. 77 418-64-65 czynna:
- poniedziałek, wtorek 15:30 – 20:00
- środa 10:30 – 12:30
- czwartek 8:00 – 12:00 i 15:30 – 20:00
- piątek 15:30 – 17:30.

Rejestracja telefoniczna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 16:00 – 17:00


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.p. „VITA”
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 18, tel. 77 447-46-40, 77 447-46-41

 


Poradnia OGÓLNA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Poradnia PEDIATRYCZNA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.


Poradnia OKULISTYCZNA czynna:
- wtorki w godz. 14:00 – 18:00
- środy i czwartki w godz. 9:00 – 13:00.

Poradnia LARYNGOLOGICZNA czynna:
- poniedziałki w godz. 10:00 – 14:00
- środy i piątki w godz. 14:00 – 18:00.


Poradnia DERMATOLOGICZNA czynna:

- poniedziałki i środy w godz. 15:00 – 19:00
- soboty w godz. 8:00 – 12:00.

Poradnia GERIATRYCZNA czynna:
- poniedziałek i środa w godz. 14:00 – 18:00
- wtorek w godz. 8:00 – 12:00

- czwartek w godz. 8:00 – 10:00.

Poradnia CHIRURGICZNA czynna:
- poniedziałki, środy i piątki w godz. 15:30 – 19:30
- soboty w godz. 8:00 – 12:00.

Rejestracja pacjentów:
- telefoniczna w godz. 7:30 – 17:30, na miejscu w godz. 7:00 -17:30.

 
Laboratorium analityczne czynne codziennie w godz. 7:15 – 9:30.
 


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „PULS”
46-203 Kluczbork, ul. Ligonia 14 A, tel. 77 418-55-00

 
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00.
Laboratorium analityczne czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:00.
Gabinet ZABIEGOWY czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:30.

Poradnia GASTROENTEROLOGICZNA czynna:
- poniedziałki w godz. 16:00 – 20:00

- wtorek w godz. 8:00 – 12:00
- piątki w godz. 15:00 – 19:00.

Poradnia UROLOGICZNA czynna:
- wtorki, piątki w godz. 15:30 – 19:30.

- czwartki 8:00 - 12:00


Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23

Uwaga: Szpital Powiatowy w Kluczborku wprowadził opłatę parkingową w wysokości 2,00 zł za każdorazowy wjazd
i skorzystanie z miejsc parkingowych (bez względu na czas parkowania, czy to będzie godzina czy też cały dzień). Opłatę parkingową należy uiszczać przy wyjeździe z terenu szpitala.
Wjazd na teren szpitala (bramka otwiera się automatycznie) usytuowany jest od strony ul. M.C. Skłodowskiej 23, natomiast wyjazd usytuowano od ul. Drzymały (bramka otwiera się po uiszczeniu opłaty parkingowej). Automat przyjmuje tylko
i wyłącznie monety 10, 20 i 50 gr oraz monety 1,00 i 2,00 zł. Automat nie wydaje reszty.
Informujemy, że pacjenci i odwiedzający mogą korzystać z bezpłatnego parkingu znajdującego się przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (naprzeciwko szpitala).

Poradnia CHIRURGII OGÓLNEJ, tel. 77/ 417-35-35 czynna:
- poniedziałki w godz. 8:00 – 12:00
- środy w godz. 9:00 – 13:00 i 15:00 – 18:00
- czwartek w godz. 13:00 – 18:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.

Poradnia CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ, tel. 77/417-35-35 czynna:
- poniedziałki w godz. 08:00 – 12:00
- wtorki w godz. 09:00 – 14:00
- środy w godz. 09:00 – 13:30
- czwartki w godz. 8:00 – 12:00
- piątki w godz. 14:00 – 18:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.

 

Poradnia CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI, tel. 77/417-35-35 czynna:
- wtorki i środy w godz. 14:00 – 18:00
- piątki w godz. 10:00 – 14:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.


Poradnia GINEKOLOGICZNA, tel. 77/417-35-77 czynna:
- poniedziałki w godz. 15:00 – 19:00
- wtorki w godz. 09:00 – 13:10
- środy w godz. 14:00 – 17:00
Rejestracja w godzinach pracy poradni.

Poradnia DIABETOLOGICZNA, tel. 77/417-35-77 czynna:
- wtorek 10:00 - 15:00,

- czwartek w godz. 14:00 – 19:00,

- sobota w godz. 8:30 – 12:30 
Rejestracja osobista lub telefoniczna: w środy i w czwartki w godzinach pracy poradni.

Poradnia GASTROENTEROLOGICZNA (chorób przewodu pokarmowego)
tel. 77/ 417-35-77 czynna:
- wtorki i piątki w godz. 14:30 – 18:30,
- soboty w godz. 9:00 – 13:00.
Rejestracja we wtorki i piątki w godz. 14:00 - 16:00.

Poradnia LARYNGOLOGICZNA, tel. 668-257-972 czynna:
- środa w godz. 8:00 – 12:00.
Rejestracja w godzinach pracy poradni.

Poradnia PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI, tel. 77/ 417-35-35 czynna:
- poniedziałki w godz. 10:00 – 14:00
- wtorki w godz. 14:00 – 18:00
- piątki w godz. 9:00 – 13:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00

Poradnia OSTEOPOROZY, tel. 77/417-35-77 czynna:
- poniedziałek w godz. 8:00 – 12:00
- środa w godz. 16:00 – 20:00
- czwartek w godz. 12:00 – 16:00

Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00

Pracownia ENDOSKOPOWA, tel. 77/417-35-32 czynna:
- wtorki i piątki w godz. 8:00 – 14:30,
- soboty w godz. 8:00 – 9:00.

 

SZKOŁA RODZENIA, tel. 666-944-474
Zapisy i zajęcia prowadzi dyplomowana położna – Pani Bernadeta Gzyl-Rabiega

Zajęcia odbywają się cyklicznie co 2 miesiące w każdy piątek w godz. Od 17:00 do 19:00
i obejmują 7 spotkań.

Pracownia DENSYTOMETRYCZNA, tel. 661-464-408 czynna:
- poniedziałek w godz. 8:00 – 12:00
- czwartek w godz. 9:00 – 11:00.

Rejestracja telefoniczna codziennie  w godz. 8:00 - 10:00.

 

Pracownia TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (budynek „starej chirurgii”)
tel. 77/ 417-35-74, 511-791-227 czynna:
- od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:05
- od czwartku do piątku w godz. 10:55 – 18:30.

Pracownia MAMMOGRAFICZNA, tel. 77/ 417-35-33
Wykonuje badania mammograficzne bezpłatne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat – program profilaktyczny finansowany przez NFZ.
Dla kobiet, które zostały skierowane do poradni Profilaktyki Chorób Piersi, która realizuje program profilaktyki chorób piersi etap pogłębionej diagnostyki, badanie mammograficzne – jeżeli zachodzi taka potrzeba (po badaniu lekarskim) wykonywane są również nieodpłatnie.
Dla kobiet powyżej 30 roku życia bez obciążeń genetycznych badanie jest płatne (bez skierowania).
Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr tel. 77/ 417-35-33 w godz. 8:00 – 18:00.

Poradnia TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
46–200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20B, tel. 77/418-26-02

 

W poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (leki, nikotyna, narkotyki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, komputer, internet, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm).
Udzielana jest również pomoc dla osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.


Czynna:
- poniedziałki w godz. 7:30 – 20:00
- wtorki w godz. 11:00 – 20:00
- środy w godz. 9:00 – 17:30
- czwartki w godz. 11:40 – 19:40
- piątki w godz. 07:30 – 14:25.

Rejestracja do godz. 17:00.

Gabinet REHABILITACJI
46–200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20B, tel. 77/427-40-14
Czynny:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
 

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO – ul. Sienkiewicza 20B,

tel. 661-467-301, 77 418-00-19

Pacjenci kierowani są na rehabilitację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę oraz przez lekarzy szpitali – po zakończeniu przez pacjenta leczenia szpitalnego. Do Dziennego Ośrodka kierowane są dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia.

Ośrodek czynny:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
 

 

Prywatny Gabinet Laryngologiczny – Teresa Kuleszyńska
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77 447-42-22 - rejestracja w godz. 8:00 – 14:00,
77 447-43-33 – gabinet

Poradnia czynna:

- poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00
- wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 12:00.

Gabinet Dermatologiczny – Aleksander Firlej
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77 447-43-03

Poradnia czynna:
- poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9.00 – 12.00,
- czwartki w godz. 14.00 – 16.00.
 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna - Teresa Miziniak
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77 447-42-22, rejestracja w godz. 8:00 – 14:00,

Poradnia czynna:
- poniedziałki w godz. 12:00 – 18:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 - 13:00.
 

Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna – Jagoda Derkowska
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77 447-60-42

Harmonogram pracy:
- poniedziałki, wtorki, czwartki przyjęcia w godz. 8:00–14:00, rejestracja w godz. 8:00–9:00,
- środy przyjęcia w godz. 14:00 – 20:00, rejestracja w godz. 14:00 – 15:00.
 

„ARS MEDICA” Gabinet Okulistyczny – Alina Hrehorów
46-200 Kluczbork, ul. Damrota 35, tel. 77 418-09-39

Gabinet czynny:
- poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00,
- środy i piątki w godz. 7:00 – 13:00,

Rejestracja w godzinach przyjęć oraz telefoniczna w poniedziałki w godz. 14:00 – 17:00, środy
i piątki w godz. 7:00 – 11:00.

 

Gabinet Położniczo–Ginekologiczny – Lucjan Guzowski
46-200 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77 418-48-39

Gabinet czynny:
- środy w godz. 11.00 – 18.00.
 

Poradnia Ginekologiczna – Ireneusz Gulewicz
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77 447-42-63

Gabinet czynny:
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 13:00,
- środy w godz. 12:00 – 17:00.
 

Gabinet Ginekologiczny „GJ”
46-200 Kluczbork, ul. Podwale 4, tel. 77 417-04-00

Gabinet czynny:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULMO” s.c.
46-200 Kluczbork, ul. Poniatowskiego 22, tel. 77 418-24-66

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy jest czynna:
- poniedziałek w godz. 7:30 – 18:00
- wtorek, środa i czwartek w godz. 7:30 – 15:00
- piątek w godz. 7:30 – 12:00.

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem jest czynna w czwartki w godz. 14:00-15:00.

Zakres świadczonych usług - kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością oddechową pochodzenia nienowotworowego, obejmująca zaopatrzenie w koncentrator tlenu, opiekę domową pielęgniarską i lekarską – pulmonologiczną w miejscu zamieszkania pacjenta.
 

Gabinet Chorób Płuc – Bożena Guzowska
46–200 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ 418-48-39
Czynny:
- poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 10:00 – 14:30
- wtorek w godz. 13:00 – 17:00.

 

Poradnia Neurologiczna – W. Derkowski, A. Bobiński
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77 447-60-40

Harmonogram pracy

Rejestracja:
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9:00 – 10:00
- czwartki w godz. 13:00 – 14:00.

Przyjęcia:
- poniedziałki w godz. 9:00 – 13:30,
- wtorki w godz. 9:30 – 15:30,
- środy w godz. 9:00 – 13:30,
- czwartki w godz. 9:00 – 13:30 i 15:00 – 20:00
- piątki w godz. 9:30 – 15:30.

 

Gabinet Neurologiczny – Maria Cisiecka
46–203 Kluczbork, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 77/ 418-76-06
czynny:
- wtorki w godz. 9:00 – 14:30
- środy w godz. 8:30 – 13:00
- czwartki w godz. 14:00 – 18:00
- piątki w godz. 8:00 – 13:30.
 

Gabinet Lekarski Psychiatryczny – Zdzisław Cichoń
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77 414-20-86, 692-409-306

Gabinet czynny:
- poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00, rejestracja w godz. 11:00 – 12:00
- wtorki i czwartki w godz. 8:30 – 13:30, rejestracja 8:30 – 9:30
- piątki w godz. 11:00 – 15:00, rejestracja w godz. 11:00 – 12:00.

 Psycholog przyjmuje:
- środy w godz. 15.15 – 18.00 oraz w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.
 

Centrum Terapii i Psychoedukacji Marek Blajer, Agata Mróz–Pankowska S.C.
46–203 Kluczbork, Ul. Wolności 6, tel. 77/447-14-50, 602-387-197, 602-324-996

 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia czynna:
- poniedziałek w godz. 8:00 – 13:00
- wtorek w godz. 15:00 – 20:00
- środa w godz. 16:00 – 20:00
- czwartek w godz. 14:00 – 20:00.

Punkt Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, dorosłych dzieci alkoholików czynny:
- Czwartek w godz. 13:00 – 17:00.

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO, który jest formą terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.
Godziny pracy:
- od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 20:00.
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 pod nr telefonów 77/447-14-50, 602-673-504.
 

Diagnostyka Kardiologiczna- Poradnia Specjalistyczna – Artur Krzemiński
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 507-175-591

Poradnia czynna:
- poniedziałki w godz. 15.30 – 18.00,
- czwartki w godz. 8.00 – 11.00.
 

Przychodnia Kardiologiczna NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata
Kluczborskie Centrum Kardiologii Poradnia
46–200 Kluczbork, ul. M. Curie – Skłodowskiej 23, II piętro, tel. 77 410-21-14

Poradnia kardiologiczna czynna:

- wtorek:
w godz. 8:00 – 14:00 (Ewa Zagwojska – Szczepańska),
w godz.14:00 – 18:00 (Tomasz Pawlik),

- środa:
w godz. 8:00 – 14:00 (Joanna Piech),
w godz.14:00 – 19:00 (Marcin Wojtczak),
w godz.15:00 – 19:00 (Aleksandra Kamińska - Kegel)

- czwartek:
w godz. 12:00 – 19:00 (Lucjan Szela),
w godz. 8:00 -12:00 (Jakub Ustrzycki)

- piątek w godz. 14:00 – 18:00 (Przemysław Smolik)

Rejestracja osobiście w godzinach pracy poradni lub telefoniczna pod nr tel. 77/410-21-14.
 

Poradnia Nefrologiczna
46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/400-82-66

Czynna:
- poniedziałek i środa w godz. 9:00–12:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
 

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Położnicza „NASZE ZDROWIE” s.c.
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4

Lidia Baran – Sas, tel. 77/ 418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic, tel. 77/ 418-45-77, 608-342-936
 

Harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, w tym:
- praca w lokalu w godz. 8.00 – 9.00,
- praca w domu podopiecznych w godz. 9.00 – 18.00.

Położne świadczą usługi w zakresie pielęgniarstwa położniczego, noworodkowego i ginekologicznego.
 

Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kluczborku
Kluczbork, ul. Wolności 1, tel/fax. 77 418-10-40

Stacja opieki udziela świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Ponadto Stacja dysponuje szeroką gamą wysoce specjalistycznego sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego, który jest wypożyczany potrzebującym chorym do domu.
Harmonogram pracy:
- biuro i ambulatorium czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00 i 14:00 – 15:00
- w pozostałe godziny, soboty i niedziele pielęgniarki pracują w terenie (tel. 605-136-730).

 

 

STOMATOLOGIA


Maria Fiutak
46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 27, tel. 77 418-52-30

Gabinet czynny:
- poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00 – 18.00,
- wtorki i piątki w godz. 9.00 – 14.00.

Gabinet świadczy również usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej.


Irena Kozak–Dudzińska
46-200 Kluczbork, ul. Gen. Maczka 19, tel. 77 418-29-05

Gabinet czynny:
- poniedziałki w godz. 8.15 – 18.00,
- wtorki, środy w godz. 8.00 – 13.00,
- czwartki w godz. 8.00 – 18.00.


Janusz Sierakowski
46-200 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77 447-12-97

Gabinet czynny:
- poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 – 14.00,
- wtorki i czwartki w godz. 13.00 – 19.00.


Maria Posuniak, Karolina Terlecka - Szulska
46–203 Kluczbork, ul. Wyspiańskiego 1, tel. 77/ 547-10-87

 Gabinet czynny:
- poniedziałki, środy w godz. 13:00–18:00
- wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00–13:00.


NZOZ „Arax – Dent” Barbara Mieszko
46–200 Kluczbork, ul. Pułaskiego 8, tel. 77/ 414-24-66
Gabinet czynny:
- poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00
- wtorki w godz. 9:00 – 17:00
- środy, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 15:00.

Joanna Kęsy – Frycowska
46–200 Kluczbork, ul. Waryńskiego4, tel. 77/ 418-56-86
Obejmuje opieką stomatologiczną dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat (kontrakt dziecięcy), opieka stomatologiczna dla kobiet w ciąży oraz leczenie protetyczne u dorosłych.
Gabinet czynny:
- poniedziałki i środy w godz. 12:00 – 18:00
- wtorki w godz. 12:00 – 17:00
- piątki w godz. 8:00 – 14:00
- soboty w godz. 8:00 – 12:00.

Prywatny Gabinet Dentystyczny – Wiktor Naumik
46–200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6, tel. 509-616-618
Gabinet świadczy usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej dla dzieci i dorosłych:
- poniedziałki i środy w godz. 12:00 – 18:00
- wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00.

 

Poradnia Dentystyczna – Zdzisława Hadzik
46–203 Kluczbork, ul. Słowackiego 1A, tel. 77/ 418-64-65

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 12:00.


Poradnia udziela świadczeń z zakresu ortodoncji.
Czynna:
- poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 12:00 i 16:00 – 18:30
- środy w godz. 8:00 – 12:00.

Gabinet Stomatologiczny – Ewa Noceń – Firlej
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 447-43-00
Gabinet udziela świadczeń z zakresu protetyki:
- poniedziałki, czwartki 8:00 - 12:00, 16:00 - 18:00

- wtorek, środa, piątek w godz. 8:00 – 12:00.

 

„Asdent” Poradnia Stomatologiczna Lek. Stom. Paweł Struzik
46–200 Kluczbork, ul. Jagiellońska 9B - Ośrodek Medyczny "Jagiellonka"
tel. 883-352-325 - rejestracja
Gabinet czynny:
- poniedziałki i piątki w godz. 17:00 – 19:00
- wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00 – 11:00.
 

 

UWAGA! Od 1 lipca br. mogą ulec zmianie godziny otwarcia gabinetów stomatologicznych, ze względu na ogłoszony przez OOW NFZ w Opolu konkurs dotyczący leczenia stomatologicznego. Aktualne godziny pracy gabinetów stomatologicznych będą dostępne na stronie: www.powiatkluczborski.pl w zakładce INFORMATOR ZDROWOTNY.
 

 

REHABILITACJA

Gabinet Rehabilitacji – mgr Waldemar Nowakowski
46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77 417-08-30, 77 417-08-31

Gabinet czynny:

- poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00 – 16:00,
- wtorek i czwartek w godz. 8:00 – 18:00.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Fizjo-Med" Mgr Beata Hofman
GABINET REHABILITACJI 46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 25B, tel. 602-740-614

 Gabinet świadczy usługi w zakresie:
- fizjoterapii ambulatoryjnej
- sprzedaż zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych.

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

 

GABINET REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W RAMACH POBYTU ODDZIAŁU DZIENNEGO 46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 25B, tel. 602-740-614

Gabinet jest czynny:
- poniedziałek i środa w godz. 8:00 – 20:00
- wtorki, czwartki w godz. 10:00 – 18:00
- piątki w godz. 8:00 – 16:00.


PORADNIA LEKARSKO – REHABILITACYJNA
46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 25B, tel. 602-740-614
Poradnia czynna:
- wtorki w godz. 9:00 – 16:00.

Zakres udzielanych świadczeń:
- logopedia,
- psychologia,
- konsultacje lekarskie,
- rehabilitacja NDT-BOBATH oraz metodą Vojty.

 

Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Klasztorna 1, tel. 77 447-14-30

Gabinet czynny:
- poniedziałki, środy i piątki w godz. 6:00 – 17:00
- wtorki i czwartki w godz. 6:00 – 18:00.

Zakres udzielanych świadczeń:
- gimnastyka lecznicza i korekcyjna;
- masaż leczniczy;
- światłolecznictwo;
- elektrolecznictwo;
- laseroterapia;
- magnetoterapia;
- usprawnianie ruchowe;
- wyciągi szyjne i biodrowe;
- rehabilitacja mózgowych porażeń dziecięcych.


Gabinet Fizjoterapii „Impuls Bis” s.c. – mgr Dominik Pycia, Dorota Nakonieczna

46–203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
mgr Dominik Pycia tel. 601-990-118
Dorota Nakonieczna tel. 600-429-330

 

Prywatny Gabinet Rehabilitacji Olimp Irena Zawadecka
Kluczbork, ul. Zamkowa 6, tel. 77/ 544-53-87

Gabinet jest czynny:

- od poniedziałku do piatku w godz. 8:00 – 18:00,

 

VITAL MEDIC Sp. z o.o. - Zakład Rehabilitacji
46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 21, tel. 77/ 549-26-70


Zakład prowadzi świadczenia medyczne z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej.
 

Ośrodek czynny:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
- sobota w godz. 8:00 – 13:00.
 

Rejestracja osobista lub telefoniczna.

 

 

powróć do menu »

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku