PROJEKTY POWIATU KLUCZBORSKIEGO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

strona główna

15.06.2023

Remont drogi w Łowkowicach
Powiat Kluczborski realizował zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O zlokalizowanego w miejscowości Łowkowice na długości 0,6 km” z udziałem środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 395 637,18 zł, dofinansowanie z RFRD 311 522,83 zł. W ramach robót wykonano: nową nawierzchnię drogi, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie drogi
›››


26.09.2022

Zakończył się remont ul. Drzymały
W piątek (23.09) dokonano oficjalnego odbioru powiatowej inwestycji. W ramach prac zdemontowana trylinkę (sześciokątne płyty betonowe), która była pod warstwą asfaltu, położono nową nawierzchnię, wykonano nowe chodniki, a także zjazdy do posesji. Ostatecznie koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 1,68 mln zł, z czego 841 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
›››


16.02.2022

Przejście na Jagiellońskiej już gotowe

Zakończyła się przebudowa przejścia dla pieszych przy kompleksie boisk sportowych PSP nr 2 na ulicy Jagiellońskiej.
W ramach powiatowej inwestycji wykonano wyniesione przejście o nawierzchni koloru czerwonego, powstały chodniki stanowiące dojście do przejścia, poprawiono ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia i strefy oczekiwania, zastosowano też system informacji fakturowej (odpowiednia kolorystyka i faktura nawierzchni). Powstały także barierki zabezpieczające trasę dojścia do szkoły, przejście zostało ponadto doświetlone dodatkowymi latarniami i odpowiednio oznakowane. W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców, wykonano także chodnik prowadzący od remontowanego przejścia do ulicy Wyspiańskiego. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
››


19.10.2021

1,17 mln złotych na remont ul. Drzymały
Powiat Kluczborski zdobył 1,17 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Drzymały. Starosta Kluczborski Mirosław Birecki podpisał w Kędzierzynie z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim umowę na dofinansowanie tej inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 2-2,5 miliona zł ›››


20.04.2020

Powiat wyremontował ul. Sienkiewicza w Wołczynie

Zakończyliśmy remont 441 metrowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wołczynie (droga powiatowa). Roboty obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych i studzienek ściekowych.


26.11.2019

Powiat remontuje ulicę Sienkiewicza w Wołczynie

Rozpoczęły się prace przy remoncie 441 metrowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wołczynie (droga powiatowa). Roboty obejmą m.in. remont nawierzchni, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych i studzienek ściekowych.


30.09.2019

Remont ulicy Sienkiewicza w Wołczynie

Powiat kluczborski podpisał z Wicewojewodą Opolskim umowę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont 441 metrowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wołczynie. Prace rozpoczną się już w listopadzie i obejmą m.in. remont nawierzchni, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych i studzienek ściekowych.

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku