strona główna

07.10.2020

OWES dla Subregionu Północnego

 

OWES dla Subregionu Północnego to partnerstwo tworzone przez PROFES Spółdzielnię Socjalną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Posiadamy akredytację w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomagamy osobą chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.
 


OFERUJEMY m.in.:
- doradztwo w zakresie kluczowym, biznesowym, specjalistycznym (księgowym, podatkowym, finansowym, prawnym, marketingowym, zamówień publicznych, osobowym),
- dotację inwestycyjne w wysokości do 24 000 zł brutto/osobę oraz wpsarcie pomostowe w wysokości 800 zł/ m-c/osobę na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego lub przystąpienie osób do już istniejącego PS.
- wsparcie branżowe (spotkania branżowe, vouchery szkoleniowe)

Pomagamy od momentu zawiązania się grupy inicjatywnej, poprzez weryfikację pomysłu i jego rentowności, założenia firmy i również później w trakcie jej działania.

Wspieramy także istniejące stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne m.in: poprzez pomoc w zakresie pozyskiwania środków na ich działanie oraz ekonomizowanie tych podmiotów.

CAŁOŚĆ WSPARCIA JEST BEZPŁATNA!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

PROFES Spółdzielnia Socjalna
ul. Zamkowa 6 lok. 28

46- 200 Kluczbork

tel. 77 414 45 11
www.prof-es.pl

biuro@prof-es.pl

 

 


Archiwum wydarzeń:

 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku